Avaluació del maltractament als animals i la violència domèstica

Escrito por Nuria Querol i Viñas. Publicado en Violencia Doméstica.

Dins de l'àmbit de la perillositat criminal, la crueltat amb animals en presoners com a predictor de comportament violent s'anomena des dels anys '70 per part de l'F.B.I. Homicidal Triad (enuresi, piromania i crueltat amb animals).

Centre d'Estudis Jurídics:
Títol

Avaluació del maltractament als animals i la violència domèstica mitjançant els qüestionaris RACA i BOAT en població medicoforense amb diagnòstic de psicopatia

Autor/a/es
Àngel Cuquerella Fuentes, Mercè Subirana Domènech, Núria Querol i Viñas, Frank R. Ascione
Resum

Dins de l'àmbit de la perillositat criminal, la crueltat amb animals en presoners com a predictor de comportament violent s'anomena des dels anys '70 per part de l'F.B.I. Homicidal Triad (enuresi, piromania i crueltat amb animals). Kellert i Felthous (1985) van trobar que els presos homes empresonats per delictes violents tenien índexs més alts de crueltat cap a animals en la seva infantesa (25%) que un grup de control. Schiff, Louw, i Ascione (1999) estudien una mostra de 58 varons presoners i el 63,3% van reconèixer haver comès actes de crueltat amb animals. D'entre 59 homes que van cometre delictes de no agressió, el percentatge va ser del 10,5%.


L'estudi que hem realitzat es basa en una mostra de 50 subjectes, dels quals gairebé el 24% estaven acusats/condemnats per delictes greus (violents) o en fase de compliment de sentència per homicidi, assassinat o assassinat en grau de temptativa, i el 6% per violació (en quatre casos, de 5 a 23 víctimes per agressor). Es van estudiar mitjançant els qüestionaris RACA i BOAT, de maltractament i interacció amb animals, i la PCL.SV per avaluar trets psicopàtics de personalitat i conductes antisocials.


Hem obtingut una tríada enuresi-piromania-crueltat amb animals (McDonald; Querol) en un 23,5% de la mostra, amb tríada incompleta (un/dos ítems) en un 65%. Si es considera només la crueltat envers els animals com a ítem aïllat, la trobem en un 41,7% de la mostra. Una altra tríada pronòstica, com és traumatisme cranial + paranoidisme + abusos (sexuals-psíquics-físics; Pincus 2002) apareix completa en un 41% de la mostra, i és incompleta en un 70,6%.


Cal, doncs, estudiar factor predictius de la violència futura (manca d'empatia, malaltia psiquiàtrica, lesió cerebral, crueltat amb animals, trastorn dels impulsos i/o retard de la maduració esfinteriana) per tal d'entendre el fenomen de la interacció humana violenta. Les tríades descrites poden valorar-se en el món de la violència domèstica conjugal, contra els ancians, els menors, o fins i tot contra els animals, utilitzats molts cops pels violents de forma intimidatòria o manipulativa vers els altres.

Vídeo:
Helena Garcia-Melero i Eugènia Boncompte entrevisten a:
Dr. Àngel Cuquerella, Metge forense, psicòleg  i professor de l'Escola Judicial
Dra. Núria Querol, Metgessa, Biòloga i membre de l'American Society of Criminology
Hits: 5577

Escribir un comentario

Código de seguridad
Refescar